witamy! I active image I katalog I NEWS I harmonogram I cennik I parametry techniczne I kontakt

 

CENNIK POWIERZCHNI REKLAMOWEJ  (ceny netto + 23% VAT)
WEWNĘTRZNE STRONY ( papier 115 g/m2 )
SPECJALNE STRONY ( papier 250 g/m2 )
1 MODUŁ 1/4 strony 90 x 122 mm

550 zł

OKŁADKA
* I strona ( tytułowa )
II strona
III strona
IV strona

3 800 zł
2 700 zł
2 500 zł
3 200 zł

1/2 STRONY
poziomo - 185 x 125 mm, pionowo - 90 x 250 mm

1 000 zł

CAŁA STRONA 205 x 280 mm

1 500 zł

ROZKŁADÓWKA
I lub IV strona
II lub III strona

1 700 zł
2 000 zł

** ARTYKUŁ sponsorowany ( 1 strona )

1 200 zł

INSERTY ( wkładki ) - ulotki nie przekraczające całkowitej wielkości jednej strony i wagi 30 g
pełny nakład

niepełny nakład
1 500 zł
0,20 zł/szt.

II + III strona
( jako całość )
przed obcięciem
- 420 x 290 mm

- po obcięciu
- 410 x 280 mm
3 800 zł
CENY DOTYCZĄ JEDNORAZOWEGO WYDRUKOWANIA REKLAMY W CZASOPIŚMIE

*   Z uwagi na konieczność dostosowania wyglądu reklam do ogólnego charakteru katalogu,
Wydawca zastrzega sobie możliwość ingerencji w otrzymany materiał reklamowy oraz wyboru zdjęcia na okładkę.

** Koszt tłumaczenia tekstu wliczony został w ogólną cenę strony.

CENY  OBEJMUJĄ:

  1. Wykonanie dla Klienta jednego projektu, na podstawie którego Klient nanosi jednorazowo poprawki i zmiany,
    po czym powstaje projekt ostateczny reklamy, który następnie zostanie zamieszczony na łamach czasopisma.
    * W przypadku braku akceptacji ze strony Klienta przedstawionej propozycji reklamy, Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamy gotowej do druku, w formie i parametrach obowiązujących w czasopiśmie active image w terminie wskazanym w powyższej ofercie.
  2. Wydrukowanie reklamy i kolportaż czasopisma.